Azylový dům Duchcov


 • Tel.: 417 533 124, 773 593 554, 775 713 015
 
., ., .

Způsob poskytování: Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Stručné představení

 

Azylový dům zahájil svou činnost v polovině července 2005, kdy představitelé města a Oblastní charity Most podepsali Smlouvu o nájmu nebytových prostor. Oblastní charita Most podpisem této smlouvy zahájila provoz ve svém druhém Azylovém domě pro muže a ženy. Objekt je pro muže a ženy rozdělen podlažími. V patrech můžeme nalézt kuchyňky, hygienické zázemí a společenské místnosti s televizorem.

 

Poslání 

Posláním azylového domu v Duchcově je poskytnout lidem bez přístřeší ubytování na přechodnou dobu. S každým uživatelem je na základě jeho individuálních potřeb a možností sestaven plán pro jeho znovu-začlenění do společnosti.

Cílem služby:

 •   poskytnout ubytování
 •   poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy a zajištění
 •   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

 

Cílová skupina

Muži a ženy bez přístřeší od 18 do 80 let.

Kapacita zařízení: 30 osob bez přístřeší

Forma poskytování: pobytová

Cena za ubytování je stanovená Vyhláškou č. 505/2006, Sb. a činí 130 Kč na den

 

Principy

 

Principy na jejichž základě je poskytována služba:

·        Princip dodržování lidských práv – všichni pracovníci jsou vázáni Listinou Základních práv a svobod a to jak ve vztahu k uživatelům tak i ve vztahu ke všem ostatním lidem

·        etický princip – všichni pracovníci jsou vázáni Etickým kodexem pracovníka charity, který na křesťanských základech formuluje etické zásady v přístupu k uživatelům

·        Individuální a rovný princip –  každý uživatelem je vnímán a přijímán jako originální osobnost a s každým je pracováno na základě jeho konkrétních potřeb a možností bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to jak se podílí na životě celé společnosti.

·        Princip svobodné volby – každý uživatel si v konkrétní situaci musí sám zvolit způsob řešení své situace. Pracovníci mostecké charity mu mohou pouze navrhnout či doporučit možná řešení s tím, že ho upozorní na eventuální důsledky jeho jednání.

·        Princip mlčenlivosti – všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o věcech uživatelů, které se dozví v souvislosti s výkonem svého zaměstnání.

Podmínky pro poskytování služby:

·        Volná kapacita

·        Vhodná cílová skupina

Poskytnutí sociální služby se vylučuje, jestliže:

 

·        zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

·        osoba není schopna pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci, nebo

·        chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

 

Nabízené služby

Poskytnutí ubytování:

·        ubytování ve 2 – 3 - 4 lůžkových pokojích

·        poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při zajištění stravy:

·        podmínky pro samostatnou přípravu stravy ve společné kuchyňce

·        možnost odebírání mražených jídel

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

·        pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů

·        zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

·        pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek

·        nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

 

Aktivizační činnost s terapeutickými prvky

·        výroba drobných předmětů

·        výzdoba azylového domu

·        práce na zahradě

 

Kde nás najdete

Azylový dům se nachází v dolní části Duchcova, naproti bývalé poliklinice. Pokud pojedete místní autobusovou dopravou z vlakového nádraží, pojedete na konečnou stanici.

Služba je poskytována nepřetržitě.

 

Příběh uživatele:

Jmenuji se Václav a v květnu mi bude 42 let. Bydlel jsem s přítelkyní v pronajatém bytě v Teplicích a pracoval jsem na směny v nedaleké fabrice. Když jsem přišel o práci, přítelkyně mě z bytu okamžitě vyhodila a já chvíli přespával po kamarádech a známých. Od bývalého kolegy jsem se dověděl o azylovém domě a telefonicky jsem si domluvil schůzku se sociální pracovnicí. Vyřídil jsem si lékařské vyšetření, zaevidoval se na ÚP a ihned poté jsem nastoupil do azylového domu. Nejdříve jsem se za svou situaci styděl, po chvíli jsem se ale rozkoukal a začal se plně soustředit na hledání práce. Za necelé dva měsíce jsem byl zaměstnán v jedné z okolních skláren a začal jsem si s pomocí sociální pracovnice spořit na kauci na byt. Celý personál azylového domu mi pomáhal při hledání levného podnájmu, což se nakonec podařilo. Od listopadu 2015 jsem začal bydlet v pronajatém bytě v Teplicích, nadále chodím do zaměstnání a snažím se postavit na vlastní nohy. Chci poděkovat všem zaměstnancům azylového domu za pomoc, bez které bych se ze své komplikované situace dostával mnohem pomaleji.

 

Děkujeme donátorům, kteří nás podpořili:

 

 • MPSV
 • KÚ Ústeckého kraje
 • Úřad práce ČR
 • Město Duchcov
 • Město Bílina
 • Město Teplice
 • Město Košťany
 • Město Dubí
 • Město Hrob
 • Obec Háj u Duchcova
 • Obec Zabrušany

 

logo mpsv 000989 Háj u Duchcova znak DUX
coa_bilina_mesto_znak.jpg Teplice HROB-ZNAK-barva-digit Košťany_-_znak
Dubí Zabrušany_-_znak    

       

Děkujeme.

 

 

 

 

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Marie Rusóová - pracovník v sociálních službách Beata Jančíková, DiS. - sociální pracovník Květa Adamečková - pracovník v sociálních službách- střídač Pavla Sedláčková - pracovník v sociálních službách Eva Baxová - pracovník v sociálních službách Hana Roudenská - pracovník v sociálních službách Mgr. Radka Hubáčková - vedoucí sociální pracovník