Dobrovolnictví v Oblastní charitě Most

V loňském roce probíhal projekt Dobrovolnictví s úsměvem, do kterého se do současnosti zapojilo na deset dobrovolníků, kteří spolupracují  s uživateli v klubu s názvem „Veselí mostečtí občané“. Tento klub sdružuje mladé dospělé, s různým zdravotním postižením, kteří se scházejí jednou za týden a společně tvořivě pracují, hrají si a společně se baví. Dobrovolníci spolupracují s jednotlivými uživateli a pomáhají jim s tvořivou prací, podporují je v jejich činnosti a pomáhají celé skupině rozvíjet jejich sociální schopnosti a dovednosti.

Věříme, že budeme moci dobrovolnictví dále rozvíjet a že se nám podaří naše dobrovolníky, za jejich činnost v naší organizaci, náležitě ocenit.

 

Zobrazit články z rubriky:  Charita

Společné setkávání seniorů a dětí…

Společné setkávání seniorů a dětí…

V rámci projektu AGAPÉ NZDM Sovička spolu s Pečovatelskou službou uspořádali dne 30. 5. 2019 první setkání seniorů s dětmi.

Lidé nemusejí na ulici mrznout. Víme, jak jim pomoci. Charitní návod pro každého

Ilustrační snímek Jakub Žák

Mrazy udeřily a lidé bez domova opět umírají na ulicích. Přitom by nemuseli. Charita Česká republika pro ně zřizuje síť ubytoven a nocležen, které od prvních mrazivých dnů zvětšují své kapacity. Jenže mnoho bezdomovců sem vůbec nepřijde, přestože je situace kritická. Proto apelujeme na všechny, aby nebyli lhostejní a zapojili se do pomoci lidem bez domova spolu s námi.

Charita pokračuje ve zkvalitňování svých sociálních služeb. Zaměří se i na řešení palčivých témat

Ilustrační snímek Jakub Žák

Charita Česká republika v září odstartovala nový celostátní projekt „Ke kvalitě v Charitě  II“. Je zaměřen na metodickou podporu kvality sociálních služeb a napomůže profesnímu růstu zaměstnanců sociálních služeb - jak sociálních pracovníků, tak pracovníků v sociálních službách. Konečným cílem bude zlepšení služeb pro jejich uživatele.

Lesy ČR podpořily služby Oblastní charity Most

V roce 2017 Oblastní charita Most obdržela finanční dar od Lesů ČR v celkové částce 800 000 Kč. Díky této podpoře jsme mohli zajistit provoz předškolního klubu a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Mostě, Duchcově, Náhlově a Zákupech.

Vyhodnocení přeshraniční spolupráce a souvisejících institucionálních kontaktů Oblastní charity Most

Vážená paní ředitelko, milé kolegyně, vážení kolegové!

Přicházím mezi vás opět po roce, abych podala zprávu za oblast

mezinárodní spolupráce a souvisejících institucionálních kontaktů, která je mi v naší Charitě svěřena již sedmnáctým rokem.

 

Poděkování za poskytnutí dotací, příspěvků a darů

V roce 2017 služby Centra „Rodina v tísni“ podpořilo několik měst a nadačních fondů.

Kudy z nudy bez nehody

Kudy z nudy bez nehody

 „Kudy z nudy bez nehody“ tak se jmenuje projekt, který podpořil Nadační fond Albert v roce 2017 částkou 15 000 Kč. Projekt reagoval na potřeby sociálně vyloučené lokality v Duchcově. Cílem bylo podpořit děti, mládež a rodiče žijící v této lokalitě.

Rádio Proglas

Rádio Proglas

Rádio Proglas - Studio Kristián

Rozhovor s Oblastní charitou Most.

Datum a čas vysílání: 10. 10. 2017, 20:15

Výrobky projektu „Made by“ finanční gramotnost

Výrobky projektu „Made by“ finanční gramotnost

Výrobky projektu „Made by“ finanční gramotnost v azylovém domě pro maminky s dětmi z Oseka

Maminky zapojené do projektu finanční gramotnosti využívající rukodělné činnosti mají možnost vytvářet velice zajímavé výrobky.