Slavnostní otevření rekonstruovaných prostor Oblastní charity Most

Slavnostní otevření rekonstruovaných prostor Oblastní charity Most

Po více než roční rekonstrukci budovy bývalé školky v ulici Františka Malíka, byly tyto prostory dne 16. května slavnostně otevřeny.

V rámci rekonstrukce došlo k zateplení budovy, přebudování sociálního zařízení, výměně oken, dveří a podlah. Částečně také došlo k přestavbě vnitřních prostor, aby budova splňovala požadavky pro poskytování sociálních služeb. Budova bude sloužit především jako zázemí pro poskytování sociálních služeb, které v Mostě Oblastní charita poskytuje. Zázemí zde našli pracovnice pečovatelské služby, osobní asistence, terénní pracovnice preventivních služeb a také odborné poradny včetně protidluhového poradenství. Budova také poskytne zázemí pro část administrativních pracovníků a navíc se v ní budou realizovat vzdělávací programy pro všechny zaměstnance charity. Celkově stála rekonstrukce objektu včetně odkupu budovy a nákupu vnitřního vybavení cca 10mil. Největší část peněz pocházela ze strukturálních fondů EU prostřednictvím programu IROP. Významnými dárci byly také nadace německé katolické církve Renovábis a Ústecký kraj prostřednictvím Fondu Ústeckého kraje

Slavnostního otevření budovy se zúčastnila řada významných hostů. Hlavním hostem byl Litoměřický biskup monsignor Jan Baxant, který na závěr akce budovu slavnostně posvětil. Dále byly přítomni: náměstkyně primátora Ing. Markéta Stará, ředitel Agentury pro sociální začleňování (úřad vlády) Mgr. David Beňák, vedoucí odboru sociálních věcí KU Ing. Petra Lafková, ředitelka diecézní charity Růžena Kavková, starostové a starostky několika okolních obcí, zástupci spřátelených organizací ze sousedního Německa a řada dalších.

Slavnostní otevření bylo zpestřeno hudebním vystoupením skupiny pedagogů Základní umělecké školy F. L. Gassmana. O pohoštění se postarali pedagogové a studenti Bukaschool z Mostu. Jednalo se po všech stránkách o příjemné setkání, které bude povzbuzením do další jistě náročné práce v sociální oblasti.

 

Admin

32

36

117

98

120

136

145

62

91

                                                                                                                          Text: Mgr. Petr Fadrhons

                                                                                                                          Foto: Radek Chmel