Pomoc neslyšícím

V rámci akreditovaného vzdělávacího programu MPSV získaly dvě pracovnice Oblastní charity Most osvědčení o absolvování kurzu českého znakového jazyka.

Znakující sociální pracovnice Denisa Trojanová, DiS. pracuje v Terénních programech Most, které se zaměřují na pomoc jednotlivcům a znakující pracovnice v sociálních službách Renáta Trojanová pracuje v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi Rozmarýnek, kde jsou cílovou skupinou rodiny s dětmi. Díky těmto získaným dovednostem jsme schopni erudovaně komunikovat s neslyšícími a být jim tak nápomocni při řešení jejich obtížné životní situace. Během posledního roku jsme takto spolupracovali s již čtyřmi neslyšícími.