Naplňování zákona o sociálních službách v praxi azylového domu.

Naplňování zákona o sociálních službách v praxi azylového domu.

Zákon č.108/2006 Sb. ukládá sociální službě azylové domy, v §57, mezi základními činnostmi i  poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Předně podotýkám, že naším cílem je, aby distribuce byla efektivní a hospodárná. Uvědomujeme si, že pomoc při zajištění stravy plní funkci stabilizační, vzdělávací, ale také motivační. K tomu nám pomáhá nepřetržitý kontakt, znalost cílové skupiny a její sociální situace.

U nás v Azylovém domě Duchcov realizujeme zmiňovanou základní činnost několika způsoby. Nejprve, ale ke zdrojům, kde potraviny pro naše uživatele získáváme. Největší množství potravin k nám přichází v rámci spolupráce s Potravinovou bankou v Ústeckém kraji,  z.s.. Ať to je pravidelné zásobování nebo možnost potraviny vybírat na Potravinové sbírce, která probíhá dvakrát ročně po celé České republice a je do ní zapojena většina supermarketů. Mezi další zdroje patří pěstování sezónní zeleniny na zahradě společně s uživateli sociální služby. Tato aktivizace nás velmi baví a naplňuje. I uživatelům přináší pěstování nové zkušenosti, zážitky a především suroviny. Posledním zdrojem je samotné dokoupení toho, co je potřeba.

V praxi se nám nejlépe osvědčuje „individuální nebo skupinové vaření“ o němž bylo na webových stránkách Oblastní charity Most několik zmínek. Tak jen krátce. Společně se domluvíme na termínu a konkrétním připravovaném jídle. Většinou zvládneme celé menu, tzn. polévka, hlavní jídlo a salát nebo něco sladkého. Ten, kdo se ke skupince přidá, ať i drobnou pomocí, má možnost se poté vydatně najíst a možná se i něco nového naučit.

Na závěr bych ráda poděkovala Potravinové bance v Ústeckém kraji,z.s. za důležitou část podpory lidí bez přístřeší, s kterými naše sociální služba spolupracuje.

z1z2

Za Azylový dům Duchcov Mgr. Radka Hubáčková