Dětský den v Komunitním centru Janov

Den dětí

30. května proběhla v Komunitním centru Janov akce „Den dětí“, kdy na zahradu komunitního centra zavítal cirkus. Děti přivítali rozverní klauni, ladní artisté a provazochodci, kouzelník se zvířátky, Kolombína s Pierotem, mimové, vousatá dáma a neohrožený krotitel divé zvěře.

30. května proběhla v Komunitním centru Janov akce „Den dětí“, kdy na zahradu komunitního centra zavítal cirkus. Děti přivítali rozverní klauni, ladní artisté a provazochodci, kouzelník se zvířátky, Kolombína s Pierotem, mimové, vousatá dáma a neohrožený krotitel divé zvěře.

Každý z cirkusu měl pro děti připravenou jinou atrakci, děti si tedy například zasoutěžily ve skoku v pytli, házely kroužky na cíl, pantomimicky představovaly vylosované zvíře, kreslily a vyráběly. Při vstupu dostal každý balónek a za každou aktivitu malou sladkost, nebo jinou odměnu. Na závěr povedeného dne si každý u táboráku opekl buřtík.

Akce se zúčastnilo celkem 55 dětí ze sociálních služeb a z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

Jana Helebrantová