Dětská skupina „Pastelka“

Dětská skupina „Pastelka“

Oblastní charita Most aktivně reaguje na nedostatečné počty volných míst ve školkách a obtížné umístění dětí mladší dvou let.

Proto v roce 2019 vznikla dětská skupina „Pastelka“, která pomáhá rodičům ke snazšímu návratu na trh práce. Dětská skupina „Pastelka“ je určena pro děti o 1 do 6 let. Oblastní charita Most zrekonstruovala prostory pro potřeby dětí a služba je poskytována zdarma (hrazena z fondů EU prostřednictvím MAS Naděje). Dětská skupina se nachází v Azylovém domě pro matky s dětmi, kde má vlastní prostory i vchod. Nyní budujeme pro děti zahradu. Otevřeno je každý všední den od 6 do 17 hodin. Stravu si rodiče zajišťují sami (výhoda pro děti s alergiemi). Děti mají k dispozici nově zrekonstruovanou a vybavenou hernu, zahradu. S dětmi chodíme na vycházky, poznáváme okolí, navštěvujeme zvířátka v Domě dětí a mládeže. Pro děti chystáme další zajímavé výlety (cestu vláčkem, návštěva pohádkového lesa, a jiné). O děti pečují dvě pečující osoby. Při práci s dětmi klademe důraz na individuální přístup k dětem, bezpečné a laskavé prostředí. Pečovatelky pro děti zajišťují pravidelný denní program vedoucí k jejich rozvoji po všech stránkách a připraví pro ně věku přiměřené aktivity (říkanky s pohybem, výtvarné, hudební, sportovní i didaktické činnosti). Do dětské skupiny se za námi můžete přijít kdykoliv podívat po telefonické domluvě. Budeme se na vás těšit.

 

s1s2

s3s4s5

 

Mgr. Čádová Michala    770 181 556

                                                                                                                             Vedoucí dětské skupina Pastelka