Děkujeme Nadačnímu fondu Rafael dětem

Vážení,

            ráda bych poděkovala jménem Centra „Rodina v tísni“, za štědrý finanční dar v hodnotě 15.000,- Kč od Nadačního fondu Rafael dětem. Tento nadační příspěvek, který byl věnován nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež Pastelka, je pro nás velkým přínosem.

Vážení,

            ráda bych poděkovala jménem Centra „Rodina v tísni“, za štědrý finanční dar v hodnotě 15.000,- Kč od Nadačního fondu Rafael dětem. Tento nadační příspěvek, který byl věnován nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež Pastelka, je pro nás velkým přínosem. Konkrétně jsme využili těchto finančních prostředků na nákup sportovního vybavení, které bude k dispozici nejmenším klientům naší organizace, tedy dětem. Nízkoprahové zařízení nejen, že zajišťuje dětem výchovnou, vzdělávací a aktivizační činnost, umožňuje jim také efektivně trávit čas, zajišťuje vhodné volnočasové aktivity, zprostředkovává sociální interakci s vrstevníky a v neposlední řadě pomáhá dětem s doučováním. Nejen děti ale i my, zaměstnanci Centra RvT, máme upřímnou radost z nového vybavení, které by se nám bez Vašeho příspěvku jen těžko podařilo získat. Dovolte mi tedy znovu srdečně poděkovat Nadačnímu fondu Rafael dětem za poskytnuté peněžní prostředky.

Za Centrum „Rodina v tísni“ Michaela Kutlwašerová, DiS.