Hravé učení v Sovičce díky Lesům ČR

Hravé učení v Sovičce díky Lesům ČR

Díky finanční podpoře, kterou klubu NZDM Sovička Lesy ČR v roce 2017 poskytly, jsme mohli dětem do zařízení pořídit didaktické pomůcky, které děti motivovaly k zábavnému učení v Sovičce, a tím se zvýšila efektivita přípravy do školy.

Děti, které do zařízení docházejí, se pravidelně do školy připravují a také doučují. Sami ocenily, že mají možnost si tuto aktivitu pomocí zábavných didaktických pomůcek zpříjemnit a o to více jejich zájem u toto činnost vzrostl. Dále jsme díky této finanční podpoře z části uhradili digitální piano, které je v zařízení plně využíváno. Jelikož většina dětí, které Sovičku navštěvují, mají velmi dobrý hudební sluch a velmi citlivé hudební cítění, piano sami využívají a samostatně se na něj učí hrát pomocí not a zpěvníků. Děti u piana také pravidelně trénují zpěv, se kterým poté vystupují na pořádaných besídkách v zařízení, či na akcích pro veřejnost, kde se naše zařízení pro veřejnost prezentuje. A v neposlední řadě jsme za tyto finance uhradili části mezd zaměstnanců zařízení a uhradili náklady na mobilní telefony a internet. V zařízení se snažíme dětem, které pocházejí ve většině případech ze sociálně slabých rodin, poskytnout bezpečné, příjemné a přátelské prostředí, kde si najdou nové přátelé, vymažou se mezi nimi veškeré rozdíly a mohou trávit svůj volný čas efektivním způsobem ze svými vrstevníky a ne venku, kde mohou tíhnout k patologickému chování a páchat trestné činy jako jsou krádeže, vandalismus apod. Velmi se finanční pomoci vážíme, jelikož jsme mohli dětem zpříjemnit prostředí a aktivity, kterých se zde zúčastňují, což děti také zaznamenaly a byly velmi spokojené.

 

Děkujeme

 

Taťána Sklenářová, DiS.