Historie

2009

2010 

2011

 

Pomoc neslyšícím

V rámci akreditovaného vzdělávacího programu MPSV získaly dvě pracovnice Oblastní charity Most osvědčení o absolvování kurzu českého znakového jazyka.

Naplňování zákona o sociálních službách v praxi azylového domu.

Naplňování zákona o sociálních službách v praxi azylového domu.

Zákon č.108/2006 Sb. ukládá sociální službě azylové domy, v §57, mezi základními činnostmi i  poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Předně podotýkám, že naším cílem je, aby distribuce byla efektivní a hospodárná. Uvědomujeme si, že pomoc při zajištění stravy plní funkci stabilizační, vzdělávací, ale také motivační. K tomu nám pomáhá nepřetržitý kontakt, znalost cílové skupiny a její sociální situace.

Dětská skupina „Pastelka“

Dětská skupina „Pastelka“

Oblastní charita Most aktivně reaguje na nedostatečné počty volných míst ve školkách a obtížné umístění dětí mladší dvou let.

Vy rozhodujete, my pomáháme

Vy rozhodujete, my pomáháme

Oblastní charita Most se zapojila do projektu Tesco – Vy rozhodujete, my pomáháme.

Dětský den v Komunitním centru Janov

Den dětí

30. května proběhla v Komunitním centru Janov akce „Den dětí“, kdy na zahradu komunitního centra zavítal cirkus. Děti přivítali rozverní klauni, ladní artisté a provazochodci, kouzelník se zvířátky, Kolombína s Pierotem, mimové, vousatá dáma a neohrožený krotitel divé zvěře.

Slavnostní otevření rekonstruovaných prostor Oblastní charity Most

Slavnostní otevření rekonstruovaných prostor Oblastní charity Most

Po více než roční rekonstrukci budovy bývalé školky v ulici Františka Malíka, byly tyto prostory dne 16. května slavnostně otevřeny.

Sbírka potravin pomůže potřebným přímo v příslušném regionu

Sbírka potravin pomůže potřebným přímo v příslušném regionu

Zakoupením trvanlivých potravin anebo drogistického zboží je možné přispět lidem a rodinám v nouzi. Ceslostátní akce Sbírka postravin se koná ve vybraných prodejnách obchodních řetězců v sobotu 18. května. Pomoci je možné také jako dobrovolník anebo z pohodlí svého domova. Partnerem sbírky je Charita Česká republika.

Sovička na Hipodromu

Sovička na Hipodromu

Děti z NZDM Sovička se v neděli 5. května 2019 zúčastnily 71. Jarní ceny klisen na Hipodromu v Mostě.

Po Zvonění

Od února 2018 do února 2019, jsme se zapojili, do projektu s názvem "PO ZVONĚNÍ"