Historie

2009

2010 

2011

 

V litvínovském Dominu oslavili Mezinárodní den Romů

V litvínovském Dominu oslavili Mezinárodní den Romů

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino ve správě Oblastní charity Most uspořádalo v pátek 6. dubna 2018 v Komunitním centru Janov slavnost u příležitosti Mezinárodního dne Romů (8. dubna 2018). 

Zaměstnanci Oblastní charity Most – Komunitního centra Janov se zapojili do Peříčkového týdne

Zaměstnanci Oblastní charity Most – Komunitního centra Janov se zapojili do Peříčkového týdne

Zaměstnanci Komunitního centra Janov se již po několikáté zapojili do sbírkové akce Pomozte dětem a vybrali zatím nejvyšší částku!

VELIKONOCE V SOVIČCE

VELIKONOCE V SOVIČCE

Dne 29. 3. 2018 proběhly v NZDM Sovička Velikonoční dílny.

Lesy ČR podpořily nízkoprahové zařízení Náhlov a Zákupák Oblastní charity Most

Lesy ČR podpořily nízkoprahové zařízení Náhlov a Zákupák Oblastní charity Most

V roce 2017 finančně podpořili Lesy ČR, Oblastní Charitu Most, konkrétně nízkoprahová zařízení Náhlov a Zákupák.

Hravé učení v Sovičce díky Lesům ČR

Hravé učení v Sovičce díky Lesům ČR

Díky finanční podpoře, kterou klubu NZDM Sovička Lesy ČR v roce 2017 poskytly, jsme mohli dětem do zařízení pořídit didaktické pomůcky, které děti motivovaly k zábavnému učení v Sovičce, a tím se zvýšila efektivita přípravy do školy.

Sláva těm, kdo staví mosty mezi lidmi

Ilustrační snímek Lubomír Kotek

Dnes je Světový den sociální práce, který nám dává příležitost vyzdvihnout sociální práci jako plnohodnotnou profesi a upozornit na její celospolečenský význam. Apelujeme na to, aby byla práce všech zaměstnanců v sociálních službách řádně doceněna. Svátek vyhlašuje Mezinárodní federace sociálních pracovníků (IFSW) od roku 1983 a každoročně připadá na třetí úterý v měsíci březnu. Letošním tématem je stejně jako vloni "podpora komunit a udržitelnosti životního prostředí".

Přeshraniční spolupráce Oblastní charity Most pokračuje i letos

Začátkem března vyhodnotilo vedení Oblastní charity Most všechny loňské

přeshraniční projekty jako úspěšné a schválilo plán přeshraniční spolupráce pro letošní rok. V jeho obsahu jsou opět především akce pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale také pro seniory, zaměstnance a dobrovolníky Mostecké Charity a jejích partnerů.

Vyhodnocení přeshraniční spolupráce a souvisejících institucionálních kontaktů Oblastní charity Most

Vážená paní ředitelko, milé kolegyně, vážení kolegové!

Přicházím mezi vás opět po roce, abych podala zprávu za oblast

mezinárodní spolupráce a souvisejících institucionálních kontaktů, která je mi v naší Charitě svěřena již sedmnáctým rokem.

 

Poděkování za poskytnutí dotací, příspěvků a darů

V roce 2017 služby Centra „Rodina v tísni“ podpořilo několik měst a nadačních fondů.

Žehnání koledníků v Litvínově

Žehnání koledníků v Litvínově

Ve čtvrtek dne 4.1. 2018 v Litvínovském kostele svatého Michaela archanděla požehnal tříkrálovým koledníkům místní pan farář otec Grzegorz Czerny. Žehnání se zúčastnilo celkem přes 30 lidí, zapojených do Tříkrálové sbírky z toho pět skupinek koledníků – dětí – tří králů.