TKS 2015

VÍME AKTUÁLNĚ!

Statutární město Chomutov uděluje Děkovný list

 

děkovný list.jpg

Statutární město Chomutov uděluje Děkovný list sociální poradně Chomutov Oblastní charity Most za práci na přípravě Komunitního plánu sociálníc a souvisejících služeb statutárního města Chomutova na období 2014-2017.

Mgr. Jan Mareš, primátor

Od ledna se nabízejí v NZDM Sovička v Mostě nové aktivity

Kromě tanečního kroužku a intenzivnějšího doučování anglického jazyka se mohou nově docházející uživatelé sociální služby dozvědět informace o zpracování digitálního videa a fotografií. První část tvůrčí dílny se zaměřila na natáčení anketky: „Čím se stanu, až budu velký?“

https://www.youtube.com/watch?v=7BeTMVyu4wA&feature=youtu.be

Děkujeme Rotary Clubu

Děkujeme Rotary Clubu v Mostě, jehož zástupce přivezl Oblastní charitě Most ve středu 4.12.2013 dar v podobě deseti pytlů oblečení a dvou pytlů hraček. Děkujeme Rotary Clubu za tuto pomoc i za ostatní formy pomoci, které poskytuje naší organizaci již mnoho let!

„Hluboká česko-německá spolupráce" obětem povodní pokračuje

Tobias Nölke, vyslanec Charity Německo, zavítal koncem listopadu do České republiky, aby se přesvědčil, jak probíhá pomoc obětem letošních povodní, na kterou Němci štědře připspěli. Rozhovor v německém jazyce, který pan Nölke poskytl stanici Radio Prag, naleznete zde.

Sledujte on-line: Příběhy, které svět nevidí

Foto: ČTPoslední dva díly nedělního odpoledního pořadu věnovala Česká televize střediskům Charity. Bývalé prostituky, klientky projektu Magdala, vystupují v dílu ze Znojemska. Na druhý konec země, do Chebu, se pak štáb vydal zaznamenat vzpomínky, chyby, ale i budoucí plány a naději lidí bez domova.

Oblastní charita Most vstoupila do patnáctého roku své existence

 

   Oblastní charita Most je církevní organizace, založená v roce 2000

Biskupstvím Litoměřickým a jejím posláním je pomoc lidem v nouzi, která vychází z křesťanských zásad.

   Mimo širokého rozsahu její sociální nabídky v Ústeckém i Libereckém kraji, má také četné přeshraniční kontakty a zapojena je v mnoha mezinárodních projektech. Letošní plán přeshraničních akcí, které se všechny uskuteční v rámci patnáctého výročí, obsahuje tradičně aktivity v oblastech výměny profesních zkušeností, kulturně-vzdělávací, sportovně-zábavné i poznávací. V tomto duchu se již uskutečnila účast    3. ledna na pietním aktu "Nelson" v Oseku, kde zástupci Mostecké Charity každoročně položí kytici a vzdají úctu českým a německým horníkům, kteří při tomto největším důlním neštěstí v Krušnohoří přišli o život. Současně je to setkání s Hornickým bratrstvem Marienberg, s nímž udržujeme dlouholeté přátelské vztahy.

„Sociální integrace na Vejprtsku“

„Sociální integrace na Vejprtsku“ reg.číslo : CZ1.04/3.2.00/5500027

Odborné sociální poradenství Vejprty.

V druhé polovině loňského roku začaly ve Vejprtech aktivní činnost několik nových sociálních služeb, zřízených v rámci projektu „Sociální integrace na Vejprtsku“ reg.číslo : CZ1.04/3.2.00/5500027, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnano

Nízkoprahové denní centrum Most

Oblastní charita Most provozuje nízkoprahové denní centrum, což je zařízení pro osoby bez přístřeší starší 18 let, které bylo realizováno a financováno od 1. května 2013 do 31. prosince 2014 z Evropského sociálního fondu prostřednictvím projektu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji.

Vánoční besídka

V pátek 19.12.2014 proběhla v prostorách NZDM Vejprťák, v hlavním klubu, akce v rámci našeho zařízení, a to Vánoční besídka. Tato besídka byla velice specifická, neboť na programu bylo několik velice zajímavých vystoupení i aktivit.

Děkujeme Nadačnímu fondu Rafael dětem

Vážení,

            ráda bych poděkovala jménem Centra „Rodina v tísni“, za štědrý finanční dar v hodnotě 15.000,- Kč od Nadačního fondu Rafael dětem. Tento nadační příspěvek, který byl věnován nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež Pastelka, je pro nás velkým přínosem.

 

Oblastní charita Most

 

Petra Jilemnického č.p. 2457

434 01 Most

IČO: 708 28 920

 

Číslo účtu: 10 17 02 16 46/5500

 

E-mail: charita@charitamost.cz

 

Telefon: +420 476 119 999

 

 

Doručovací adresa:

Fr. Malíka č.p. 973

434 01 Most

 

Kde nás najdete

 
 

Činnost Oblastní charity Most je od začátku provázena humanitární pomocí lidem v nouzi formou oblečení, případně drobného vybavení. 

 

CHARITNÍ++ŠATNÍK (3).pdf (dokument Adobe PDF)CHARITNÍ ŠATNÍK (3).pdf
 

 
 

Šatník