VÍME AKTUÁLNĚ!

Statutární město Chomutov uděluje Děkovný list

 

děkovný list.jpg

Statutární město Chomutov uděluje Děkovný list sociální poradně Chomutov Oblastní charity Most za práci na přípravě Komunitního plánu sociálníc a souvisejících služeb statutárního města Chomutova na období 2014-2017.

Mgr. Jan Mareš, primátor

Od ledna se nabízejí v NZDM Sovička v Mostě nové aktivity

Kromě tanečního kroužku a intenzivnějšího doučování anglického jazyka se mohou nově docházející uživatelé sociální služby dozvědět informace o zpracování digitálního videa a fotografií. První část tvůrčí dílny se zaměřila na natáčení anketky: „Čím se stanu, až budu velký?“

https://www.youtube.com/watch?v=7BeTMVyu4wA&feature=youtu.be

Děkujeme Rotary Clubu

Děkujeme Rotary Clubu v Mostě, jehož zástupce přivezl Oblastní charitě Most ve středu 4.12.2013 dar v podobě deseti pytlů oblečení a dvou pytlů hraček. Děkujeme Rotary Clubu za tuto pomoc i za ostatní formy pomoci, které poskytuje naší organizaci již mnoho let!

„Hluboká česko-německá spolupráce" obětem povodní pokračuje

Tobias Nölke, vyslanec Charity Německo, zavítal koncem listopadu do České republiky, aby se přesvědčil, jak probíhá pomoc obětem letošních povodní, na kterou Němci štědře připspěli. Rozhovor v německém jazyce, který pan Nölke poskytl stanici Radio Prag, naleznete zde.

Sledujte on-line: Příběhy, které svět nevidí

Foto: ČTPoslední dva díly nedělního odpoledního pořadu věnovala Česká televize střediskům Charity. Bývalé prostituky, klientky projektu Magdala, vystupují v dílu ze Znojemska. Na druhý konec země, do Chebu, se pak štáb vydal zaznamenat vzpomínky, chyby, ale i budoucí plány a naději lidí bez domova.

Nadační fond Albert dětem opět podpořil charitní práci s dětmi

      

Již po páté podpořil Nadační fond Albert částkou 45 000 Kč projekt

Předškolní příprava dětí z rizikového prostředí“

      http://www.nadacnifondalbert.cz

Příklad dobré praxe z NZDM Sovička v Mostě

Rádi bychom se s ostatními podělili o následující e-mail, který nás velmi potěšil a je důkazem, že profesionální práce a motivace uživatele mohou naplnit jeho individuální plán a navýšit tak jeho osobní kompetence.

Charita představila Stínovou zprávu za rok 2014

Charita představila Stínovou zprávu za rok 2014

Několik měsíců trvající sběr dat, dotazování a pilování textu přineslo své plody: česká Charita představila veřejnosti text Stínové zprávy, která z pohledu neziskové organizace analyzuje a komentuje sociální situaci v ČR. Zpráva je kamínkem do mozaiky Caritas Europa a příspěvkem do Strategie Evropa 2020, vyhlášené Evropskou unií.

Vánoce v Azylovém domě Osek

Každý rok pořádají zaměstnanci Azylového domu v Oseku v jeho prostorách vánoční večeři pro uživatele. Tentokrát se tato slavnostní událost konala 18.12.2014 a již od brzkého rána začaly přípravy. Spolu s uživateli se vařila polévka, připravovaly řízky a pekly voňavé jablečné záviny. V prvním patře mezitím probíhala příprava stolů, jejich zdobení a dokončovala se poslední výzdoba domu pro umocnění sváteční pohody. Pro uživatele byly připraveny dárky v podobě kosmetických balíčků.

 

Oblastní charita Most vstoupila do patnáctého roku své existence

 

   Oblastní charita Most je církevní organizace, založená v roce 2000

Biskupstvím Litoměřickým a jejím posláním je pomoc lidem v nouzi, která vychází z křesťanských zásad.

   Mimo širokého rozsahu její sociální nabídky v Ústeckém i Libereckém kraji, má také četné přeshraniční kontakty a zapojena je v mnoha mezinárodních projektech. Letošní plán přeshraničních akcí, které se všechny uskuteční v rámci patnáctého výročí, obsahuje tradičně aktivity v oblastech výměny profesních zkušeností, kulturně-vzdělávací, sportovně-zábavné i poznávací. V tomto duchu se již uskutečnila účast    3. ledna na pietním aktu "Nelson" v Oseku, kde zástupci Mostecké Charity každoročně položí kytici a vzdají úctu českým a německým horníkům, kteří při tomto největším důlním neštěstí v Krušnohoří přišli o život. Současně je to setkání s Hornickým bratrstvem Marienberg, s nímž udržujeme dlouholeté přátelské vztahy.

 

Oblastní charita Most

 

Petra Jilemnického č.p. 2457

434 01 Most

IČO: 708 28 920

 

Číslo účtu: 10 17 02 16 46/5500

 

E-mail: charita@charitamost.cz

 

Telefon: +420 476 119 999

 

 

Doručovací adresa:

Fr. Malíka č.p. 973

434 01 Most

 

Kde nás najdete

 
 

Činnost Oblastní charity Most je od začátku provázena humanitární pomocí lidem v nouzi formou oblečení, případně drobného vybavení. 

 

CHARITNÍ++ŠATNÍK (3).pdf (dokument Adobe PDF)CHARITNÍ ŠATNÍK (3).pdf
 

 
 

Šatník