VÍME AKTUÁLNĚ!

Od ledna se nabízejí v NZDM Sovička v Mostě nové aktivity

Kromě tanečního kroužku a intenzivnějšího doučování anglického jazyka se mohou nově docházející uživatelé sociální služby dozvědět informace o zpracování digitálního videa a fotografií. První část tvůrčí dílny se zaměřila na natáčení anketky: „Čím se stanu, až budu velký?“

https://www.youtube.com/watch?v=7BeTMVyu4wA&feature=youtu.be

Děkujeme Rotary Clubu

Děkujeme Rotary Clubu v Mostě, jehož zástupce přivezl Oblastní charitě Most ve středu 4.12.2013 dar v podobě deseti pytlů oblečení a dvou pytlů hraček. Děkujeme Rotary Clubu za tuto pomoc i za ostatní formy pomoci, které poskytuje naší organizaci již mnoho let!

„Hluboká česko-německá spolupráce" obětem povodní pokračuje

Tobias Nölke, vyslanec Charity Německo, zavítal koncem listopadu do České republiky, aby se přesvědčil, jak probíhá pomoc obětem letošních povodní, na kterou Němci štědře připspěli. Rozhovor v německém jazyce, který pan Nölke poskytl stanici Radio Prag, naleznete zde.

Sledujte on-line: Příběhy, které svět nevidí

Foto: ČTPoslední dva díly nedělního odpoledního pořadu věnovala Česká televize střediskům Charity. Bývalé prostituky, klientky projektu Magdala, vystupují v dílu ze Znojemska. Na druhý konec země, do Chebu, se pak štáb vydal zaznamenat vzpomínky, chyby, ale i budoucí plány a naději lidí bez domova.

Teplé vatované kabáty, teplé vatované holinky, monterky, pracovní obuv kožená

Díky štědrosti Krajské zdravotní a.s. máme k dispozici velký počet teplých vatovaných bund (barvy modrá, zelená a hnědá), kožené pracovní obuvi, vatované holinky a montérky.

Vše nové a nepoužité. Rádi se podělíme, abychom ulehčili přežití zimy lidem bez domova.

V případě zájmu volejte:

 608345322 kontaktní osoba Pavel Majerák

Poradna pro integraci rodin cizinců a imigrantů

Nestátní nezisková organizace Oblastní charita Most byla letos opět podpořena z MPSV Rodina částkou 500. 970 Kč, aby mohla realizovat Poradnu pro integraci rodin cizinců a imigrantů.

Poradna Protidluhům Duchcov

Nestátní nezisková organizace Oblastní charita Most, byla Městem Duchcov opět finančně podpořena, aby mohla provozovat Poradnu Protidluhům. Pracujeme s lidmi, rodinami, kterých se týká problematika dluhů.

Unipetrol štědře podporuje Oblastní charitu Most

Zaměstnanci Unipetrolu v rámci akce „splněná přání“ odkázali část své prosincové mzdy z minulého roku pro potřeby dětí z klubů pro děti a mládež Oblastní charity Most.

Nadační fond Albert opět podpořil finanční gramotnost v Sovičce

V letošním roce obdrželo Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sovička - Oblastní charity Most finanční podporu v hodnotě 30 000 Kč

Projekt „Alberte, pojď si námi hrát na rodiče – 4“ byl podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem

.

Centrum "Rodina v tísni" navýšilo svou kapacitu o dalších 10 lůžek

Dne 7.3. proběhlo slavnostní otevření nových prostor v Centru „Rodina v tísni“ v Oseku. Rekonstrukcí stávající střechy vznikly nové místnosti s kapacitou dalších deseti lůžek.

 

Oblastní charita Most

 

Petra Jilemnického č.p. 2457

434 01 Most

IČO: 708 28 920

 

Číslo účtu: 10 17 02 16 46/5500

 

E-mail: charita@charitamost.cz

 

Telefon: +420 476 119 999

 

 

Doručovací adresa:

Fr. Malíka č.p. 973

434 01 Most

 

Kde nás najdete

 
 

Činnost Oblastní charity Most je od začátku provázena humanitární pomocí lidem v nouzi formou oblečení, případně drobného vybavení. 


 

CHARITNÍ++SATNÍK_-III_verze.pdf (dokument Adobe PDF)CHARITNÍ++SATNÍK.pdf 
 

Šatník