VÍME AKTUÁLNĚ!

Od ledna se nabízejí v NZDM Sovička v Mostě nové aktivity

Kromě tanečního kroužku a intenzivnějšího doučování anglického jazyka se mohou nově docházející uživatelé sociální služby dozvědět informace o zpracování digitálního videa a fotografií. První část tvůrčí dílny se zaměřila na natáčení anketky: „Čím se stanu, až budu velký?“

https://www.youtube.com/watch?v=7BeTMVyu4wA&feature=youtu.be

Děkujeme Rotary Clubu

Děkujeme Rotary Clubu v Mostě, jehož zástupce přivezl Oblastní charitě Most ve středu 4.12.2013 dar v podobě deseti pytlů oblečení a dvou pytlů hraček. Děkujeme Rotary Clubu za tuto pomoc i za ostatní formy pomoci, které poskytuje naší organizaci již mnoho let!

„Hluboká česko-německá spolupráce" obětem povodní pokračuje

Tobias Nölke, vyslanec Charity Německo, zavítal koncem listopadu do České republiky, aby se přesvědčil, jak probíhá pomoc obětem letošních povodní, na kterou Němci štědře připspěli. Rozhovor v německém jazyce, který pan Nölke poskytl stanici Radio Prag, naleznete zde.

Sledujte on-line: Příběhy, které svět nevidí

Foto: ČTPoslední dva díly nedělního odpoledního pořadu věnovala Česká televize střediskům Charity. Bývalé prostituky, klientky projektu Magdala, vystupují v dílu ze Znojemska. Na druhý konec země, do Chebu, se pak štáb vydal zaznamenat vzpomínky, chyby, ale i budoucí plány a naději lidí bez domova.

Teplé vatované kabáty, teplé vatované holinky, monterky, pracovní obuv kožená

Díky štědrosti Krajské zdravotní a.s. máme k dispozici velký počet teplých vatovaných bund (barvy modrá, zelená a hnědá), kožené pracovní obuvi, vatované holinky a montérky.

Vše nové a nepoužité. Rádi se podělíme, abychom ulehčili přežití zimy lidem bez domova.

V případě zájmu volejte:

 608345322 kontaktní osoba Pavel Majerák

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Žatci

Sociálně aktivizační služba Oblastní charity Most funguje téměř rok. Za tuto dobu bylo dvěma sociálními pracovníky podpořeno 33 rodin ze Žatec, Podbořan a přilehlého okolí. Významnou spolupracující organizací jsou zde odbory sociálně-právní ochrany dětí městských úřadů v Žatci a Podbořanech. Bez jejich kooperace by nebylo snadné službu poskytovat v takové míře, která je potřebná a žádaná.

CZ.1.04/3.2.00/15.00017

Projekt "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji" vs Centrum "Rodina v tísni "

Projekt azylový dům pro matky s dětmi v Oseku je podpořen v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji reg.č.CZ.1.04/3.1.00/05.00069

 

Centrum "Rodina v tísni" vs Nadační fond AVAST

Projekt je zaměřen na komplexní nabídku aktivit pro matky s dětmi v Oseku.  Projekt si klade za hlavní cíle posílit odborné poradenské aktivity pro rodiny s dětmi a to zejména vzdělávací a tréninkové aktivity), individuální práci s rodinami. Projekt pomůže zvýšit rodičovské kompetence

Most k integraci

Most k integraci

CZ.1.04/3.3.05/96.00234

Most k integraci Most, Duchcov

Období realizace: 15.3.2013 – 14.3..2015

Projektový manažer: Bc. Karolína Wankovská DiS,

Realizátor: Oblastní charita Most

Projekt si klade za hlavní cíl posílit sociální integraci cílových skupin do společnosti tím, že bude odstraňovat překážky, které znesnadňují jejich rovnocenný vstup a udržení na trhu práce.

Do projektu vstoupilo 60 osob z řad cílové skupiny, projekt je určen pro cílovou skupinu do 25 let a 50+

Centrum "Rodina v tísni" Made by...

Projekt „Made by“ byl podpořen v polovině roku 2013 Nadací Terezy Maxové dětem, nyní se projekt se nachází u konce, celkem bylo do projektu zařazeno 20 klientek z azylového domu pro matky s dětmi v tísni v Oseku.

 

Oblastní charita Most

 

Petra Jilemnického č.p. 2457

434 01 Most

IČO: 708 28 920

 

Číslo účtu: 10 17 02 16 46/5500

 

E-mail: charita@charitamost.cz

 

Telefon: +420 476 119 999

 

 

Doručovací adresa:

Fr. Malíka č.p. 973

434 01 Most

 

Kde nás najdete

 
 

Činnost Oblastní charity Most je od začátku provázena humanitární pomocí lidem v nouzi formou oblečení, případně drobného vybavení. 


 

CHARITNÍ++SATNÍK_-III_verze.pdf (dokument Adobe PDF)CHARITNÍ++SATNÍK.pdf 
 

Šatník