VÍME AKTUÁLNĚ!

Hlasování zákazníků v síti obchodů Tesco může podpořit Azylový dům Osek

Ještě čtrnáct dnů mohou zákazníci obchodů Tesco hlasovat pro jeden z projektů neziskových a příspěvkových organizací ve svém regionu s programem „Tesco – pomáháme s vámi“. Konkrétně probíhá hlasování do 28.6.2015 v obchodech Hypermarket Tesco Litvínov a Expres Tesco Osek. Za každý nákup nad 200 Kč obdrží nakupující žetonek, který vhodí do hlasovacího zařízení jedné ze tří organizací. Oblastní charitu Most tak mohou nakupující podpořit hlasováním pro projekt Azylového domu Osek, který poskytuje ubytování, ošacení, stravu a pomoc s hledáním bydlení a zaměstnání až 27 lidem v nouzi a bez přístřeší. Z grantu by byla zakoupena potřebná profesionální pračka na povlečení a osobní věci uživatelů Azylového domu. Za Azylový dům Osek Ivana Šimánková, DiS.

Poděkování společnosti Severní energetická, a.s.

Azylový dům pro matky s dětmi Centrum „Rodina v tísni“ v Oseku vyjadřuje veliké poděkování firmě Severní Energetické, a. s., neboť podpořila azylový dům materiálním darem, jedná se o dodání 36 tun uhlí, které obdržíme v roce 2015. Společnost také uhradila dopravu, za což jsme vděčni. Společnost Severní Energetická, a. s., podporuje azylový dům již několik let. Za Centrum „Rodina v tísni“ Michaela Kutlwašerová, DiS.

Statutární město Chomutov uděluje Děkovný list

 

děkovný list.jpg

Statutární město Chomutov uděluje Děkovný list sociální poradně Chomutov Oblastní charity Most za práci na přípravě Komunitního plánu sociálníc a souvisejících služeb statutárního města Chomutova na období 2014-2017.

Mgr. Jan Mareš, primátor

Od ledna se nabízejí v NZDM Sovička v Mostě nové aktivity

Kromě tanečního kroužku a intenzivnějšího doučování anglického jazyka se mohou nově docházející uživatelé sociální služby dozvědět informace o zpracování digitálního videa a fotografií. První část tvůrčí dílny se zaměřila na natáčení anketky: „Čím se stanu, až budu velký?“

https://www.youtube.com/watch?v=7BeTMVyu4wA&feature=youtu.be

Děkujeme Rotary Clubu

Děkujeme Rotary Clubu v Mostě, jehož zástupce přivezl Oblastní charitě Most ve středu 4.12.2013 dar v podobě deseti pytlů oblečení a dvou pytlů hraček. Děkujeme Rotary Clubu za tuto pomoc i za ostatní formy pomoci, které poskytuje naší organizaci již mnoho let!

Rozvojový audit v Zákupech

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zákupák prošlo úspěšně rozvojovým auditem

 

V polovině prázdnin jsme se rozhodli požádat Českou asociaci streetwork (ČAS) o realizaci rozvojového auditu, který se zabývá kvalitou poskytovaných sociálních služeb.

Výlet dětí z Mostecké charity na německou stranu hor

Oblastní charita Most uspořádala pro děti ze sociálně slabých rodin výlet do

německého Krušnohoří. Jednalo se již o sedmý ročník této pěkné tradice, kdy jsou koncem prázdnin pozvány děti z charitního klubu rodinné asistence na německou stranu Krušných hor.

EPP Pomáhej pohybem od nadace ČEZ

Vážení,

máme tu čest Vás informovat, že azylový dům pro matky s dětmi Centrum „Rodina v tísni“ je od dnešního dne zapojen do sběru bodů přes mobilní aplikaci Nadace ČEZ EPP Pomáhej pohybem.

Děti poznávají Ústecký kraj

 Ačkoliv byly letní prázdniny doprovázeny nezvykle vysokými teplotami, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nelenilo a uskutečnilo pro děti letní tábor a řadu dalších volnočasových aktivit.

Léto u nás v Zákupech

Letní prázdniny v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Zákupák se nesou v duchu honby za pokladem. Naši uživatelé se snaží získat co největší množství „zákupských stříbrňáků“. A za co je mohou získat?

 

Oblastní charita Most

 

Petra Jilemnického č.p. 2457

434 01 Most

IČO: 708 28 920

 

Číslo účtu: 265 611 608/0300

 

E-mail: charita@charitamost.cz

 

Telefon: +420 476 119 999

 

 

Doručovací adresa:

Fr. Malíka č.p. 973

434 01 Most

 

Kde nás najdete

 
 

Činnost Oblastní charity Most je od začátku provázena humanitární pomocí lidem v nouzi formou oblečení, případně drobného vybavení. 

 

CHARITNÍ++ŠATNÍK (3).pdf (dokument Adobe PDF)CHARITNÍ ŠATNÍK (3).pdf
 

 
 

Šatník