VÍME AKTUÁLNĚ!

Hlasování zákazníků v síti obchodů Tesco může podpořit Azylový dům Osek

Ještě čtrnáct dnů mohou zákazníci obchodů Tesco hlasovat pro jeden z projektů neziskových a příspěvkových organizací ve svém regionu s programem „Tesco – pomáháme s vámi“. Konkrétně probíhá hlasování do 28.6.2015 v obchodech Hypermarket Tesco Litvínov a Expres Tesco Osek. Za každý nákup nad 200 Kč obdrží nakupující žetonek, který vhodí do hlasovacího zařízení jedné ze tří organizací. Oblastní charitu Most tak mohou nakupující podpořit hlasováním pro projekt Azylového domu Osek, který poskytuje ubytování, ošacení, stravu a pomoc s hledáním bydlení a zaměstnání až 27 lidem v nouzi a bez přístřeší. Z grantu by byla zakoupena potřebná profesionální pračka na povlečení a osobní věci uživatelů Azylového domu. Za Azylový dům Osek Ivana Šimánková, DiS.

Poděkování společnosti Severní energetická, a.s.

Azylový dům pro matky s dětmi Centrum „Rodina v tísni“ v Oseku vyjadřuje veliké poděkování firmě Severní Energetické, a. s., neboť podpořila azylový dům materiálním darem, jedná se o dodání 36 tun uhlí, které obdržíme v roce 2015. Společnost také uhradila dopravu, za což jsme vděčni. Společnost Severní Energetická, a. s., podporuje azylový dům již několik let. Za Centrum „Rodina v tísni“ Michaela Kutlwašerová, DiS.

Statutární město Chomutov uděluje Děkovný list

 

děkovný list.jpg

Statutární město Chomutov uděluje Děkovný list sociální poradně Chomutov Oblastní charity Most za práci na přípravě Komunitního plánu sociálníc a souvisejících služeb statutárního města Chomutova na období 2014-2017.

Mgr. Jan Mareš, primátor

Od ledna se nabízejí v NZDM Sovička v Mostě nové aktivity

Kromě tanečního kroužku a intenzivnějšího doučování anglického jazyka se mohou nově docházející uživatelé sociální služby dozvědět informace o zpracování digitálního videa a fotografií. První část tvůrčí dílny se zaměřila na natáčení anketky: „Čím se stanu, až budu velký?“

https://www.youtube.com/watch?v=7BeTMVyu4wA&feature=youtu.be

Děkujeme Rotary Clubu

Děkujeme Rotary Clubu v Mostě, jehož zástupce přivezl Oblastní charitě Most ve středu 4.12.2013 dar v podobě deseti pytlů oblečení a dvou pytlů hraček. Děkujeme Rotary Clubu za tuto pomoc i za ostatní formy pomoci, které poskytuje naší organizaci již mnoho let!

Kudy z nudy bez nehody

Kudy z nudy bez nehody

 „Kudy z nudy bez nehody“ tak se jmenuje projekt, který podpořil Nadační fond Albert v roce 2017 částkou 15 000 Kč. Projekt reagoval na potřeby sociálně vyloučené lokality v Duchcově. Cílem bylo podpořit děti, mládež a rodiče žijící v této lokalitě.

Žehnání koledníků v Litvínově

Žehnání koledníků v Litvínově

Ve čtvrtek dne 4.1. 2018 v Litvínovském kostele svatého Michaela archanděla požehnal tříkrálovým koledníkům místní pan farář otec Grzegorz Czerny. Žehnání se zúčastnilo celkem přes 30 lidí, zapojených do Tříkrálové sbírky z toho pět skupinek koledníků – dětí – tří králů.

Tříkrálové setkání v hotelové škole

Tříkrálové setkání v hotelové škole

Po osmé přijala letos ředitelka Soukromé hotelové školy Bukaschool v Mostě tříkrálové koledníčky z nízkoprahového klubu „Sovička“ Oblastní charity Most s pedagogickým doprovodem, aby přispěla do sbírkové pokladničky a současně všechny děti pohostila a obdarovala.

Poděkování obci Hrobčice

Poděkování obci Hrobčice

Dne 5. 1. 2018 při tříkrálovém koledování nám paní starostka obce Hrobčice předala pro naše koledníky připravené balíčky se sladkostmi.

Vánoce v „Rodina v tísni“

Vánoce v „Rodina v tísni“

Kouzelné Vánoce pro Azylový dům pro matky s dětmi Centrum „Rodina v tísni“ pokračovaly.

 
 
 
Oblastní charita Most (pobočka Most) - idatabaze.czCharita, charitativní organizace - idatabaze.cz

Oblastní charita Most

 

Petra Jilemnického č.p. 2457

434 01 Most

IČO: 708 28 920

 

Číslo účtu: 265 611 608/0300

 

E-mail: charita@charitamost.cz

 

Telefon: +420 476 119 999

 

 

Doručovací adresa:

Fr. Malíka č.p. 956/16a

434 01 Most

 

Kde nás najdete

 
 

Činnost Oblastní charity Most je od začátku provázena humanitární pomocí lidem v nouzi formou oblečení, případně drobného vybavení. 

 

CHARITNÍ ŠATNÍK (3).pdf
 

 
 

Šatník